Trang chủKhách hàng cá nhânBảo hiểmBảo An Tín Dụng
Bảo hiểm

Tiện ích:

  • Bảo vệ 24/24h
  • Bảo vệ ngay khi tham gia bảo hiểm, trước khi nộp phí.
  • Không phải thanh toán khoản dư nợ vay bao gồm dư nợ gốc còn lại và các khoản lãi phát sinh (theo lịch trả nợ gốc và lãi) khi gặp rủi ro.
  • Hưởng mức phí bảo hiểm thấp, không phân biệt nghề nghiệp, độ tuổi.
  • Không giới hạn cho số tiền vay được bảo hiểm.
  • Thời hạn hợp đồng bảo hiểm bằng thời hạn vay.
  • Thủ tục đơn giản, nhanh gọn.

Đặc điểm:

  • Đối tượng Khách hàng: Cá nhân có độ tuổi từ 18 - 60 tuổi, sử dụng các sản phẩm tín dụng của OCB.
  • Khoản vay: có thời hạn trên 3 tháng (nếu đóng phí bảo hiểm hàng tháng) hoặc trên 6 tháng (nếu đóng phí bảo hiểm hàng quý/ nửa năm/ hàng năm).
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp