Trang chủKhách hàng cá nhânBảo hiểmBảo hiểm giao dịch gian lận thẻ tín dụng quốc tế OCB
Bào hiểm Giao Dịch Gian Lận Thẻ Tín Dụng Quốc Tế
1.Tên sản phẩm
 • Bảo hiểm giao dịch gian lận thẻ tín dụng quốc tế OCB.
2.Tiện ích và đặc điểm:
 • Tiện ích:
  • Chủ thẻ tín dụng quốc tế OCB được tặng miễn phí bảo hiểm giao dịch gian lận thẻ tín dụng với các tiện ích:
  • Bảo vệ chủ thẻ trong trường hợp rủi ro mất cắp, thất lạc thẻ tín dụng 24/7.
  • Bảo vệ ngay khi KH được phát hành thẻ.
  • Không cần thủ tục đăng ký để được bảo hiểm.
 • Nội dung bảo hiểm: 
  • Nếu thẻ tín dụng quốc tế của KH do OCB phát hành bị mất hoặc mất cắp, chủ thẻ sẽ được bồi hoàn các Chi phí bị tính trái phép mà Chủ thẻ phải chịu trách nhiệm thanh toán đối với thẻ bị thất lạc hoặc mất cắp trong vòng 12 giờ trước khi Chủ thẻ thông báo lần đầu tiên về sự việc cho OCB.
 • Quyền lợi và giới hạn bồi thường.

Loại thẻ

Số tiền bồi thường tối đa 1 vụ

Số tiền bồi thường tối đa 1 năm

Thẻ tín dụng quốc tế OCB

3.000.000 VND

10.000.000 VND

 • Đặc điểm:
  • KH là chủ thẻ tín dụng quốc tế do OCB phát hành.
  • Điều kiện giải quyết bảo hiểm:
   • Chủ thẻ phải báo cáo việc thất lạc/mất cắp Thẻ cho OCB hoặc AIG Việt Nam trong vòng 24 (hai mươi bốn) giờ sau khi phát hiện Thẻ bị thật lạc/mất cắp.
   • Chủ thẻ phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ theo quy định của OCB.
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp