Trang chủKhách hàng cá nhânCho vayCho vay có tài sản thế chấpCho vay xây dựng, sửa chữa nhà
Cho vay xây dựng, sữa chữa nhà
Cho vay xây dựng sửa, chữa nhà là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn trung dài hạn, giúp khách hàng xây dựng, sửa chữa, trang trí nội thất căn nhà của mình

Tiện ích:

 • OCB có thể đáp ứng tối đa 100% tổng chi phí phương án vay.
 • Khách hàng sẽ xây dựng nên một căn nhà như mong muốn với giải pháp tài chính phù hợp từ OCB.
Đặc điểm:
 • Đối tượng Khách hàng: Cá nhân có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên.
 • Số tiền vay tối đa 70% giá trị tài sản đảm bảo là Bất động sản.
 • Loại tiền vay: VND.
 • Thời gian vay:

    □ Xây dựng nhà: Tối đa 120 tháng (10 năm).

    □ Sửa chữa nhà: Tối đa 60 tháng (5 năm).

 • Thời gian ân hạn:

    □ Đối với cho vay xây nhà: Tối đa 6 tháng.

    □ Đối với cho vay sửa chữa nhà: Không ân hạn.

 • Phương thức trả nợ:

    □ Vốn trả góp đều hàng tháng/hàng quý.

    □ Lãi trả hàng tháng theo dư nợ giảm dần. 

Điều kiện vay vốn:

 • Có hộ khẩu hoặc KT3.
 • Có nguồn thu nhập ổn định và đủ khả năng trả nợ cho khoản vay.
 • Khách hàng vay là người đứng tên trên Giấy chứng nhân Quyền sở hữu nhà/căn hộ.


Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp