Trang chủKhách hàng doanh nghiệpBảo lãnhBảo lãnh
Bảo lãnh

Các hình thức bảo lãnh


Quý doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm khi được OCB phát hành thư bảo lãnh trong và ngoài nước. OCB cung cấp dịch vụ bảo lãnh nhanh chóng, an toàn và đảm bảo uy tín với đối tác. Các hình thức bảo lãnh bao gồm: bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đối ứng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh vay vốn…



Khách hàng bảo lãnh:

 • Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Tiện ích bảo lãnh:

 • Được OCB phát hành bảo lãnh trong và ngoài nước.
 • Được OCB phát hành trên phôi bảo lãnh, nâng cao tính an toàn.
 • Được OCB phát hành bảo lãnh thuế Xuất nhập khẩu thông qua cổng kết nối với Hải quan.
 • Thời gian phát hành thư bảo lãnh nhanh chóng
 • Nâng cao uy tín với đối tác
 • Phí bảo lãnh cạnh tranh
 • Hồ sơ, thủ tục đơn giản

Đặc điểm bảo lãnh:

 • Hình thức bảo lãnh: Đa dạng (bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh đối ứng, bảo lãnh vay vốn, bảo lãnh hoàn tạm ứng, bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu…)
 • Phạm vi bảo lãnh: trong và ngoài nước
 • Loại tiền: VND hoặc ngoại tệ
 • Thời hạn: theo yêu cầu của khách hàng
 • Tài sản bảo đảm: linh hoạt
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp