Trang chủKhách hàng doanh nghiệpCho vayBao thanh toán Bao thanh toán nội địa
Bao thanh toán
Với sản phẩm Bao thanh toán nội địa, OCB sẽ chia sẻ gánh nặng tài chính với Quý Doanh nghiệp bằng cách mua lại các khoản phải thu phát sinh từ các hợp đồng có điều khoản trả chậm để Quý Doanh nghiệp yên tâm hoàn thành các đơn hàng tiếp theo.

Khách hàng

Các doanh nghiệp bán hàng theo phương thức trả chậm và có nhu cầu bổ sung vốn lưu động.

Tiện ích
  • Bên bán hàng

-          Có thể thu tiền hàng ngay thay vì phải đợi đến kỳ hạn trả chậm

-          Không cần tài sản bảo đảm.

-          Gia tăng năng lực cạnh tranh với phương thức bán hàng trả chậm cho đối tác.

-          Được OCB hỗ trợ đánh giá uy tín và năng lực tài chính của Bên mua hàng.

-          Được OCB hỗ trợ về mặt pháp lý khi bên mua hàng không chịu thanh toán

  • Bên mua hàng

-          Được hưởng lợi ích tài chính từ việc được cung cấp hàng hóa với phương thức trả chậm.

-          Gia tăng mức mua hàng trả chậm.

-          Được OCB hỗ trợ đánh giá năng lực cung cấp hàng hoá và uy tín của Bên bán hàng.

-          Gián tiếp hỗ trợ chuỗi nhà cung cấp để ổn định kinh doanh.

Đặc điểm
  • Loại tiền: Việt Nam Đồng.
  • Thời hạn: Tối đa lên tới 180 ngày.
  • Lãi suất, phí: Ưu đãi, linh hoạt.
  • Phương thức: Từng lần hoặc Hạn mức.
  • Hồ sơ, thủ tục: Đơn giản, nhanh chóng.
  • Tài sản bảo đảm: Tín chấp
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp