Trang chủKhách hàng doanh nghiệpCho vayTài trợ theo chương trình đặc biệt Tài trợ theo chương trình SMEFPIII
Tài trợ theo chương trình SMEFPIII

Chương trình cho vay phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ - SMEFP:


Chương trình Cho vay phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ - SMEFP (Small & Medium Enterprise Finance Program) là chương trình phối hợp giữa OCB với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) nhằm hỗ trợ cho vay vốn trung, dài hạn để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam


Đối tượng khách hàng cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ:

  • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quy định của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam

Đặc điểm chương trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ:

  • Tài trợ các khoản đầu tư trung, dài hạn để mua sắm máy móc thiết bị; phương tiện vận tải, đầu tư xây dựng nhà xưởng, nhà kho ...  để phát triển sản xuất kinh doanh.
  • Tài trợ cho vay trên tổng chi phí đầu tư hợp lệ của tiểu dự án nhưng không vượt quá 25.000.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ đồng)/1 dự án.

Tiện ích chương trình cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ:

  • Lãi suất vay ưu đãi
  • Thời hạn vay lên đến 10 năm
  • Khách hàng được tài trợ tối đa 85% tổng chi phí đầu tư hợp lệ của tiểu dự án.
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp