Trang chủKhách hàng doanh nghiệpCho vayTài trợ vốn ngắn hạn Cho vay ngành gạo
Cho vay ngành gạo

Cho vay doanh nghiệp - Ngành GạoQuý Doanh nghiệp sẽ không còn lo ngại về vấn đề thiếu hụt vốn kinh doanh khi sử dụng dịch vụ tài trợ vốn ngắn hạn của OCB. Hình thức linh hoạt, phù hợp theo đặc trưng ngành nghề sẽ giúp Quý Doanh nghiệp xoay vòng vốn nhanh chóng.

Khách hàng cho vay doanh nghiệp - Ngành Gạo:

 • Doanh nghiệp tham gia sản xuất, kinh doanh gạo.

Tiện ích cho vay doanh nghiệp - Ngành Gạo:

 • Phương thức tài trợ linh hoạt, phù hợp với thực tế hoạt động của Doanh nghiệp ngành gạo
 • Hình thức tài trợ đa dạng: tài trợ thu mua tạm trữ, tài trợ trước và sau khi giao hàng.
 • Tài sản bảo đảm linh hoạt
 • Lãi suất ưu đãi, cạnh tranh
 • Mua/bán ngoại tệ        : Tỷ giá ưu đãi.
 • Thời gian giải quyết hồ sơ nhanh nhờ sự hỗ trợ, tư vấn tận tình về thủ tục.
 • Miễn phí dịch vụ tư vấn.

Đặc điểm cho vay doanh nghiệp - Ngành Gạo:

 • Loại tiền:                      : Việt Nam Đồng hoặc Ngoại tệ.
 • Thời hạn                      : Theo đặc thù kinh doanh và nhu cầu của Doanh nghiệp.
 • Phương thức              : Từng lần hoặc Hạn mức.
 • Tài sản bảo đảm:

-          Khoản phải thu từ hợp đồng xuất khẩu và mua bán trong nước.

-          Lô hàng gạo.

-          Chứng thư bảo lãnh của Vinafood 1 và Vinafood 2.

-          Các tài sản khác (bất động sản, động sản…).

-          Tín chấp (nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của OCB).

-          Bộ chứng từ xuất khẩu

 • Các hình thức tài trợ

-          Tài trợ thu mua dự trữ gạo

-          Tài trợ trước giao hàng thực hiện hợp đồng đầu ra

-          Tài trợ sau giao hàng

Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp