Trang chủKhách hàng doanh nghiệpCho vayTài trợ vốn trung dài hạn Cho vay dự án
Cho vay dự án
Quý Doanh nghiệp hoàn toàn tự tin để đầu tư mới hoặc đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh với tỷ lệ tài trợ cao và chi phí sử dụng vốn hiệu quả nhất.

Khách hàng
  • Doanh nghiệp, Tổ chức kinh tế thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
Tiện ích
  • Kỳ hạn trả lãi và vốn linh họat tùy theo khả năng trả nợ của doanh nghiệp
  • Thời hạn vay phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Lãi suất ưu đãi, cạnh tranh
  • Thời gian giải quyết hồ sơ nhanh nhờ sự hỗ trợ, tư vấn tận tình về thủ tục.
  • Miễn phí dịch vụ tư vấn.
Đặc điểm
  • Loại tiền: Việt Nam Đồng/ ngoại tệ
  • Thời hạn: Tùy thuộc vào thời hạn của dự án và nhu cầu của Doanh nghiệp
  • Tài sản bảo đảm: Các tài sản hiện hữu và/hoặc các tài sản hình thành từ dự án
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp