Trang chủKhách hàng doanh nghiệpDịch vụ thanh toán quốc tế Nhập khẩu Thư tín dụng nhập khẩu
Thanh toán Quốc tế nhập khẩu
OCB sẽ phát hành thư tín dụng (L/C) cho Doanh nghiệp nhập khẩu theo yêu cầu của Nhà xuất khẩu. Việc thanh toán sẽ được thực hiện khi OCB nhận được Bộ chứng từ phù hợp với các điều kiện của L/C

Khách hàng
  • Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu theo phương thức L/C.
Tiện ích
  • Thư tín dụng được mở trong thời gian nhanh nhất
  • Đội ngũ chuyên gia của OCB tư vấn miễn phí về các điều khoản của hợp đồng ngoại thương và thư tín dụng
  • OCB sẽ hỗ trợ tài chính thanh toán tiền hàng nhập khẩu theo phương thức thư tín dụng
  • Tiết kiệm thời gian, chi phí
Đặc điểm
  • Đối tượng Khách hàng: Nhà nhập khẩu mua hàng theo L/C
  • OCB phát hành L/C và cam kết thanh toán khi bộ chứng từ xuất trình hoàn toàn phù hợp với các điều kiện của L/C
  • Thời gian xuất trình bộ chứng từ để được thanh toán: trong thời gian hiệu lực của L/C
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp