Trang chủKhách hàng doanh nghiệpDịch vụ thanh toán quốc tế Xuất khẩu Thư tín dụng xuất khẩu
Thanh toán Quốc tế xuất khẩu
Doanh nghiệp xuất khẩu bán hàng theo phương thức thư tín dụng, có yêu cầu được thông báo thư tín dụng qua ngân hàng, OCB sẽ thực hiện thông báo thư tín dụng đến Doanh nghiệp ngay khi nhận được thông báo từ ngân hàng nước ngoài.

Khách hàng
 • Doanh nghiệp xuất khẩu theo phương thức L/C có yêu cầu được thông báo L/C qua ngân hàng.
Tiện ích
 • Doanh nghiệp xuất khẩu được thông báo thư tín dụng trong thời gian nhanh nhất
 • Đội ngũ chuyên gia của OCB tư vấn bộ chứng từ xuất khẩu đảm bảo được thanh toán
 • OCB sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp tra soát với ngân hàng nước ngoài khi phát sinh các vấn đề liên quan đến khoản thanh toán.
 • OCB sẽ hỗ trợ tài chính cho Doanh nghiệp với sản phẩm chiết khẩu Bộ chứng từ
 • Thủ tục đơn giản, tiết kiệm thời gian, chi phí
 • Thông tin an toàn, bảo mật
Đặc điểm:
 • Thư tín dụng được OCB thông báo ngay trong ngày.
 • Đối tượng khách hàng: Doanh nghiệp xuất khẩu có nhu được thông báo thư tín dụng đã được mở để chuẩn bị giao hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.
 • Bộ chứng từ được kiểm tra, xử lý và gửi đi ngay trong ngày làm việc khi nhận được bộ chứng từ đầy đủ.
 • Cơ chế phí dịch vụ cạnh tranh và có chính sách ưu đãi cho các đối tượng khách hàng.
 • Khách hàng nhận được những ưu đãi thiết thực khi sử dụng dịch vụ tài trợ xuất khẩu và các sản phẩm dịch vụ khác liên quan của OCB.
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp