Trang chủKhách hàng doanh nghiệpQuản lý dòng tiền Dịch vụ Quản lý khoản phải thu Nhận tiền đến trong nước
Quản lý dòng tiền
Tiện ích:
  • Tiết kiệm chi phí và thời gian thay vì giao nhận tiền mặt.
  • Khách hàng tránh được các rủi ro thất lạc tiền, gửi sai địa chỉ người nhận và sự chậm chễ khi chuyển tiền bằng dịch vụ bưu chính.
  • Nguời hưởng sẽ nhận được tiền ngay trong ngày làm việc.
  • Khách hàng có thể nhận tiền đến và rút tiền bằng tài khoản mở tại OCB tại bất cứ điểm giao dịch nào của OCB
  • Mạng lưới ngân hàng liên kết rộng lớn tại nhiều kênh thanh toán cho khách hàng.
Đặc điểm: 
  • OCB thực hiện nhận tiền chuyển đến của các đối tác trong nước thanh toán cho khách hàng có hoặc không có tài khoản tại OCB
Hồ sơ, thủ tục: 
  • Khách hàng có tài khoản tại OCB: Khách hàng nhận qua số tài khoản của khách hàng
  • Khách hàng không có tài khoản tại OCB: Khách hàng nhận bằng CMND
Biểu phí: 
  • Tham khảo Biểu phí của KHDN có hiệu lực tại thời điểm hiện hành
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp