Trang chủKhách hàng doanh nghiệpTài khoản doanh nghiệp Tiền gửi chuyên dùngTiền gửi ký quỹ
Tiền gửi ký quỹ
Doanh nghiệp cần thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các bên liên quan hoặc hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đăng ký/bổ sung ngành nghề kinh doanh, OCB sẽ cung cấp cho Doanh nghiệp sản phẩm “Tiền gửi ký quỹ”

Khách hàng
  • Các Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (không bao gồm Tổ chức tín dụng).
Tiện ích
  • Mở tài khoản ký quỹ để kinh doanh một số ngành nghề theo quy định của pháp luật mà vẫn được hưởng lãi trên số tiền ký quỹ.
  • Thực hiện gửi/rút tại Đơn vị mở và quản lý tài khoản.
  • Được cấp giấy chứng nhận tiền ký quỹ tùy theo từng loại hình tiền ký quỹ.
Đặc điểm
  • Tài khoản tiền gửi ký quỹ là tài khoản tiền gửi (không kỳ hạn hoặc có kỳ hạn được quy định theo từng ngành nghề) khách hàng  mở tại OCB và nộp vào đó một số tiền nhất định để được phép hoạt động một số ngành nghề nhất định của pháp luật như kinh doanh lữ hành, hoạt động giới thiệu việc làm và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (xuất khẩu lao động)…
Chia sẻ:
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp