Trang chủTruy cập nhanhCông cụ tính toánKhách hàng cá nhânTư vấn kế hoạch vay vốn
Công cụ tính toán
1Thông tin khoản vay 
 2 Thông tin tài chính khách hàng 
 3Kết quả
Vui lòng cho biết một số thông tin về hiện trạng tài chính của bạn:
Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Thời hạn vay mong muốn  
  Tháng
Giá tài sản định mua
  VNĐ
Lãi suất vay vốn
  %
Khoản tiền mà bạn có
  VNĐ
Số tiền mà bạn cần vay
 
Tỉ lệ vay trên tài sản mua
 
  Vui lòng cho biết một số thông tin về hiện trạng tài chính của bạn
Thu nhập hàng tháng: VNĐ
Thu nhập khác: VNĐ
Tổng chi phí hàng tháng: VNĐ
Số tiền có thể dùng để trả nợ vay:
Hiện tại có khoản vay nào khác không? Không
Tiền phải trả cho các khoản vay khác: VNĐ
Thu nhập trang trải cho khoản vay 
Kết quả Số tiền tối đa bạn có thể vay
 
Số tiền tối đa phải trả mỗi tháng
 
Số tiền mà bạn cần vay
  VNĐ
 
Xem chi tiết kế hoạch trả nợ vay tại đây Bước tiếp theo Liên hệ chúng tôi để được hướng dẫn qua đầu số 18006678 hoặc đến đại lý gần nhất.
Thời gian vay
  Tháng
Thu nhập
  VNĐ
Thu nhập người đồng trả nợ
  VNĐ
< Quay lại Tiếp tục >
“Giới hạn thời gian vay sẽ phụ thuộc vào từng loại sản phẩm. Thời gian vay tối đa tại OCB có thể lên đến 15 năm”
Đây là số tiền bạn có thể dùng để trả nợ cho khoản vay, ở đây giả định tính bằng:
Thu nhập hàng tháng + Thu nhập khác – Tổng chi phí hàng tháng – Tiền phải trả cho các khoản vay khác
Khách hàng cá nhân Khách hàng doanh nghiệp